Brouwerij   Bieren    Brouwproces    Verkoop    Agenda    Uw eigen bier    Over de Eem    Contact    Links

Rivier de Eem en haar vallei

Over de Eem

De rivier de Eem is zo’n 2 miljoen jaar geleden ontstaan. Tijdens de voorlaatste ijstijd kwamen vanuit Scandinavië enorme gletsjers naar ons land. Deze enorme ijsmassa’s stuwden de voormalige afzettingen van de Rijn en de Maas op en lieten enorme puinwallen achter. De rivier de Eem is ontstaan uit smeltwater uit die periode.
De bodem bestaat vooral uit klei en veen. Het Eemgebied is rijk aan flora en fauna. Vaste bewoners zijn o.a. de kemphaan, de hermelijn en de wezel.

Voor meer informatie over de Eem adviseren wij: www.eemvallei.nl

De fietsboot “Eemlijn”.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om de Eem te “bevaren” met de fietsboot, die een toeristische lijndienst heeft over de Eem en de randmeren.
Dankzij de diverse opstapplaatsen bepaalt u zelf de duur en de lengte van de tocht.

Voor meer informatie en dienstregelingen: www.eemlijn.nl